Social Icons

Pages

tiistai 18. heinäkuuta 2017

Hengen Tuli! 2


”Sentähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa, hänelle mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla; sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli.” (Hebr.12).

Millä perusteella kristikunta suureksi osaksi katsoo parhaaksi lähestyä Mariaa Jumalan ja Jeesuksenkin sijasta? Jopa Jumalan ilmestys Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa katsotaan sen verran pelottavaksi asiaksi, että esitetään arimmat asiat mieluummin ”niin lempeän luonteen omaavalle Maria-äidille”, joka sitten oman luonteensa mukaisesti lähestyy Poikaansa, toimien välittäjänä ihmisen ja Jumaluuden välillä. Olemmeko me protestantit jollakin tavoin korkeammassa ymmärryksen tasossa verrattuna Mariaa lähestyviin?

”…sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli.”

Niin käsittämätöntä kuin se onkin, katsoo todella moni protestantti, ettei tämä koske Herraamme Jeesusta Kristusta, vaikka se onkin kirjoitettuna Uudessa Testamentissa! Kuinka tarpeen meille jokaiselle olisikaan Kirkastusvuorikokemus, josta me vain olemme lukeneet, ehkä liiallisella kiireellä.

”Mutta Pietari ja ne, jotka olivat hänen kanssansa, olivat unen raskauttamia; mutta kun he siitä heräsivät, näkivät he hänen kirkkautensa ja ne kaksi miestä, jotka seisoivat hänen luonansa. Ja kun nämä olivat eroamassa hänestä, sanoi Pietari Jeesukselle: ’Mestari, meidän on tässä hyvä olla; tehkäämme kolme majaa, sinulle yksi ja Moosekselle yksi ja Eliaalle yksi.’ Mutta hän ei tiennyt, mitä sanoi. Ja hänen tätä sanoessaan tuli pilvi ja peitti heidät varjoonsa; ja he peljästyivät joutuessaan pilveen. Ja pilvestä kuului ääni, joka sanoi: ’Tämä on minun Poikani, se valittu; kuulkaa häntä.’ Ja äänen kuuluessa he huomasivat Jeesuksen olevan yksin. Ja he olivat siitä vaiti eivätkä niinä päivinä ilmoittaneet kenellekään mitään siitä, mitä olivat nähneet.” (Luuk.9).

Tämä kokemus oli niin vaikuttava, että opetuslapset eivät edes kyenneet puhumaan siitä päiväkausiin! Mitä voimme havaita aikamme uskovaisten kohdalla heidän hengellisten kokemustensa jälkeen? Suuri puhetulva ei ainakaan kerro ”pyhästä arkuudesta ja pelosta”, vaan enemmänkin tilanteesta, jossa on tehty uusi tuttavuus ja ”kamusuhde” Marian Pojan kanssa, joka on niin paljon suvaitsevampi ja rakkaudellisempi puutteitamme ja vajavaisuuksiamme kohtaan kuin Isä, joka on pelottava ja kuluttava Tuli! Eikö tämä ajattelu kuitenkin ole äärimmäisen inhimillistä ja Jumalan Sanan kokonaistodistusta vastaan olevaa?

Millaisia vapauksia nykyajan kristitty tämän mallin mukaan suokaan itsellensä, unohtaen lähes täydellisesti jo vanhan profetian kuuluttaman Kirkastusvuorikokemuksen!

”Hän johdatti heidät sieltä pois, tehden ihmeitä ja tunnustekoja Egyptin maassa ja Punaisessa meressä ja erämaassa neljänäkymmenenä vuotena. Tämä on se Mooses, joka sanoi israelilaisille: 'Profeetan, minun kaltaiseni, Jumala on teille herättävä teidän veljienne joukosta.' Hän on se, joka seurakunnassa, erämaassa, oli enkelin kanssa, joka puhui hänelle Siinain vuorella, ja oli myös isiemme kanssa; ja hän sai eläviä sanoja meille annettaviksi. Mutta häntä meidän isämme eivät tahtoneet totella, vaan työnsivät hänet pois ja kääntyivät sydämessänsä jälleen Egyptiin, sanoen Aaronille: 'Tee meille jumalia, jotka käyvät meidän edellämme, sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, hänelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta.'” (Apt.7).

”Sillä Mooses on sanonut: 'Profeetan, minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä veljienne joukosta; häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta.'” (Apt.3).

Me emme ehkä tiedä mitä tietyille Jumalan palvelijoille tapahtui tai tapahtuu, mutta tiedämme tarkkaakin tarkemmin mitä on tapahtunut Herrallemme Jeesukselle Kristukselle! Hän tuli heittämään tulta maan päälle, ei meitä miellyttääkseen, vaan toteuttaakseen jumalallisen Suunnitelman. Miettikäämme toden teolla, miksi Hänestä kertovissa lauseissa sanotaan:

”…häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta.”

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

 

Sample text

Sample Text

Sample Text