Social Icons

Pages

torstai 14. joulukuuta 2017

Täysin varma! 2


”…mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle, ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää.” (Room.4).

Mitä Jumala todellisuudessa on meille luvannut? Mikä on täysin varmaa? Hän on Sanaansa sidottu Jumala, joka on aina tuonut tahtonsa ja lupauksensa julki niin selvällä tavalla, ettei sen tulisi olla mikään kysymys! Ongelmia tuottaa vain ihmisen oma tahto ja omat näkemykset, selitykset siitä, mitä Jumala on tarkoittanut. Koko ongelma alkoi jo alussa, kun eräs kuulutti: ”Onko Jumala todella sanonut?”

”Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.” (Joh.14).

Miksi saamme kokea niin vähän todellista rauhaa ja turvallisuutta? Yhä vielä pätee Jumalan Sana, tuhansien vuosien takaa:

”Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne.” (Jes.55).

Ihmisen oma tahto on kaukana siitä, mitä Jumala on meille valmistanut hyvässä tarkoituksessaan ja viisaudessaan, ennalta tietämisessään. Jumalalla on aivan omat mittapuunsa, joiden käsittäminen edellyttää todellista muutosta ja parannuksen tekoa, jokaiselta meiltä. Siksi Jumalan Hengen johdatus ja hengellisten silmien avautuminen on ainoa mahdollisuus todella asettua paikalle, jossa jumalallinen tarkoitus avautuu meille!

”…että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.” (Ef.3).

Oi, millaisiin mittasuhteisiin meidät onkaan kutsuttu, jotta palautuisimme oikeaan suhteeseen Jumalaamme ja Hänen tahtoonsa, jonka Hän selvästi on tuonut julki jo Paratiisista alkaen! Tuolloin oli vain yksi kielto, jonka rikkomiseen ihmisellä ei kulunut pitkääkään aikaa, todellisesta luonteestansa johtuen! Nyt Jumalan tahto on selvääkin selvemmin tuotu esiin tälle ajalle, ihmiskunnalle, laajamittaisen opetuksen ja julistuksen välityksellä. Ja aivan yhtä laajamittaisesti ihmisen olemus pyrkii antamaan kaikelle oman selityksensä, ja tällä kehityksen tiellä ihminen rikkoo jokaista käskyä vastaan! Kuinka totta onkaan Vanhan Testamentin kuva tänä päivänä!:

”Mene siis nyt ja kirjoita se tauluun heidän läsnäollessaan ja piirrä se kirjaan, että se säilyisi tuleviin aikoihin, ainiaan, iankaikkisesti. Sillä he ovat niskoitteleva kansa, ovat vilpillisiä lapsia, lapsia, jotka eivät tahdo kuulla Herran lakia, jotka sanovat näkijöille: ’Älkää nähkö’, ja ennustajille: ’Älkää ennustako meille tosia, puhukaa meille mieluisia, ennustakaa silmänlumeita. Poiketkaa tieltä, väistykää polulta; viekää pois silmistämme Israelin Pyhä.” (Jes.33).

Ihminen on loppuun asti uskonnollinen, mutta pyrkii kaikessa luomaan uskonnollisen maailman, joka vastaa hänen omia näkemyksiänsä ja uskomuksiansa. Hänelle ovat kaikki jumalalliset mittakaavat aivan liian sopimattomia ja inhimilliselle mielelle liian kaukaisia, joten hän luo filosofisen maailmankatsomuksen, omien mittojensa mukaan darwinilaisessa hengessä, muka paremmin käsitettävänä!

Ajatelkaamme jälleen kerran näiden näkemysten mielekkyyttä - niiden perustumista sattumanvaraisuuteen!

Purkakaamme siis vanhanaikainen herätyskello niin pieniin osiin kuin mahdollista, ja laittakaamme osat vahvaan puulaatikkoon. Ihmisen sattumateorian mukaan jossakin vaiheessa, ravisteltuamme laatikkoa tarpeeksi monta kertaa, kuulemme äänen muuttuvan siellä kolisevan ehjän kellon johdosta! Aika uskottavaa, vai  mitä???

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

 

Sample text

Sample Text

Sample Text