Social Icons

Pages

keskiviikko 18. toukokuuta 2016

Hänessä kiinni riippukaa!”…sillä Herra, teidän Jumalanne, ainoastaan koettelee teitä tietääksensä, rakastatteko Herraa, teidän Jumalaanne, kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne. Seuratkaa Herraa, teidän Jumalaanne, häntä peljätkää ja pitäkää hänen käskynsä, häntä kuulkaa, häntä palvelkaa ja hänessä kiinni riippukaa.” (5.Moos.13).

Voidaksesi käsittää asiayhteyden, lue koko luku. Viides Mooseksen kirja sisältää todella syvällisiä ajatuksia meidän aikaamme varten.

Emme varmaankaan koskaan ole tullut ajatelleeksi kaikkea sitä, minkä keskellä juuri nyt joudumme elämään. Pidimme aivan liian suurta määrää asioita itsestään selvinä. Koimme toki kaikkea mahdollista epämukavaa, minkä aikanaan nimesimme koettelemukseksi. Kohtasimme kaikenlaisia näkemyksiä ja opetuksia, jotka eivät selvästikään leijailleet ilmassa, vaan kulkivat eteenpäin kahdella jalalla tai mitä erilaisimpina painotuotteina ja äänitteinä. Mutta kaiken oli alulle pannut joku olemus, jonka kengät kuluivat ja kädessä ollut kirjoitusväline piti ajoittain vaihtaa uuteen. Eli kaiken takana on aina ollut ihminen, joka on antautunut henkivallalle, joka ei tyytynyt omaan osaansa vaan halusi harjoittaa sitä valtaa, joka kuuluu yksin Jumalalle, Luojalle. Tämä henkivalta ei ole kykenevä luomaan mitään todella uutta, mutta se käyttää kanavia, jotka omalta osaltaan toteuttavat olemukseensa iskostettuja ajatuksia ja näkemyksiä, näennäisenä totuutena!

”…sillä hän on julistanut luopumusta Herrasta, teidän Jumalastanne, joka vei teidät pois Egyptin maasta ja vapahti sinut orjuuden pesästä, ja on tahtonut vietellä sinut siltä tieltä, jota Herra, sinun Jumalasi, käski sinun vaeltaa. Poista paha keskuudestasi.” (5.Moos.13)

Paha on siis aina tullut ja tulee keskuuteemme mitä erilaisimpien henkilöiden kantamana ja säteilemänä! Me nyt, Uudessa Liitossa, olemme saaneet selvän tiedon näistä asioista. Olisiko todella aika selvittää itsellemme aivan uudella tavalla kaikki se, mikä meitä lähestyy ja mitä meille suositellaan aivan käsittämättömällä tavalla? Luopumusta Herrasta ei julisteta ilmiselvänä luopumuksena tai rikkomuksena, vaan luopumuksen ideana onkin ihmisen kiinnittäminen vääriin kohteisiin, niin ettei hän todella riipu kiinni Jumalassansa, vaan jossakin välikappaleessa, joka toki osoittaa oikeaan suuntaan, mutta ei vie perille!

”Jeesus sanoi heille: ’Jos Jumala olisi teidän Isänne, niin te rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut; en minä ole itsestäni tullut, vaan hän on minut lähettänyt. Minkätähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sentähden, että te ette kärsi kuulla minun sanaani. Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä. Mutta minua te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden. Kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin? Jos minä totuutta puhun, miksi ette minua usko? Joka on Jumalasta, se kuulee Jumalan sanat. Sentähden te ette kuule, koska ette ole Jumalasta’.” (Joh.8).

”Jos Jumala olisi teidän isänne!” Kenelle Herramme osoitti tämän puheen? Korkeassa asemassa oleville jumaluusoppineille, jotka koko sydämestänsä riippuivat kiinni suuressa Jumalan välikappaleessa, Mooseksessa! Mutta se ei riittänyt eikä riitä viemään perille! Nämä ihmiset riippuivat osittaisessa totuudessa ja osittaisessa jumalisuudessa, mutta kaikessa noudattivat kuitenkin isänsä himoja ja riippuvaisuuksia! Lue itse, mistä Herramme sanoi heidän olevan peräisin!

”Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.”

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

 

Sample text

Sample Text

Sample Text