Social Icons

Pages

perjantai 13. helmikuuta 2015

Puuttumattomuus osa 2


 
”Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi; ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä; mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku.” (2.Piet.1).

Mitä tarkoittaa käsite valheprofeetta? Meille ei ehkä koskaan vielä ole perusteltu tätä asiaa sellaisella tavalla, että osaisimme yhdistää sen käsitykseemme seurakunnallisuudesta ja hengellisyydestä. Ajatellen niitä piirejä, joissa olen viidenkymmenen vuoden ajan kulkenut, en ehkä koskaan ole joutunut tekemisiin asian todella mieltäneiden ihmisten kanssa. Kautta aikojen on ollut suorastaan käytäntö leimata jokainen hiukankin eri mieltä oleva lähimmäinen valheprofeetaksi tai harhaoppiseksi, ilman perustavaa laatua olevia selvityksiä ja Kirjoitusten pohjaa, yksinkertaisesti asian laajamittaisuuden tähden. Eli käsitettä on käytetty mitä erilaisimpiin hyökkäyksiin ja vastahyökkäyksiin jokaista eri mieltä ollutta kohtaan! Tämä ei kuitenkaan riittäne meille perusteluksi!

Voidaksemme päästä ymmärtämään tämän seikan todellista merkitystä, meidän on mentävä Vanhan Testamentin tapahtumiin. Asiaa koskevia kohtia on sellainen määrä, että jokaisen on syytä etsiä ne henkilökohtaisesti, mutta otamme esiin muutamia.

”Sillä kaikki, niin pienet kuin suuretkin, pyytävät väärää voittoa, kaikki, niin profeetat kuin papitkin, harjoittavat petosta. He parantavat minun kansani vamman kepeästi, sanoen: ’Rauha, rauha!’ vaikka ei rauhaa ole. He joutuvat häpeään, sillä he ovat tehneet kauhistuksia; mutta heillä ei ole hävyntuntoa, he eivät osaa hävetä.” (Jer.6).

”Jos teidän keskuuteenne ilmestyy profeetta tai unennäkijä ja lupaa sinulle jonkun tunnusteon tai ihmeen, ja jos sitten todellakin tapahtuu se tunnusteko tai ihme, josta hän puhui sinulle sanoen: 'Lähtekäämme seuraamaan muita jumalia, joita te ette tunne, ja palvelkaamme niitä', niin älä kuuntele sen profeetan puhetta tai sitä unennäkijää, sillä Herra, teidän Jumalanne, ainoastaan koettelee teitä tietääksensä, rakastatteko Herraa, teidän Jumalaanne, kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne. Seuratkaa Herraa, teidän Jumalaanne, häntä peljätkää ja pitäkää hänen käskynsä, häntä kuulkaa, häntä palvelkaa ja hänessä kiinni riippukaa. Mutta se profeetta tai unennäkijä surmattakoon, sillä hän on julistanut luopumusta Herrasta, teidän Jumalastanne, joka vei teidät pois Egyptin maasta ja vapahti sinut orjuuden pesästä, ja on tahtonut vietellä sinut siltä tieltä, jota Herra, sinun Jumalasi, käski sinun vaeltaa. Poista paha keskuudestasi. Jos sinun veljesi, sinun äitisi poika, tai sinun poikasi tai tyttäresi tai vaimo, joka on sylissäsi, tai ystäväsi, joka on sinulle kuin oma sielusi, salaa houkuttelisi sinua ja sanoisi: 'Käykäämme palvelemaan muita jumalia', joita et sinä tunne eivätkä sinun isäsi tunteneet - niiden kansojen jumalia, jotka asuvat teidän ympärillänne, lähellä sinua tai kaukana sinusta, maan äärestä toiseen - niin älä noudata hänen mieltään äläkä kuule häntä; älä sääli äläkä armahda häntä äläkä salaa hänen rikostansa, vaan tapa hänet: oma kätesi kohotkoon ensimmäisenä häntä vastaan surmatakseen hänet, ja sitten koko kansan käsi. Kivitä hänet kuoliaaksi, sillä hän koetti saada sinut luopumaan Herrasta, sinun Jumalastasi, joka vei sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä. Ja koko Israel kuulkoon sen ja peljätköön, ettei kukaan enää tekisi senkaltaista pahaa sinun keskuudessasi.” (5.Moos.13).

”…jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. (2.Tess.2)

Jos koska, niin juuri nyt elämme ajassa, jossa tunnusteot ja ihmeet ja merkit ovat listaykkösiä uskonnollisuuden maailmassa. Koska ihminen ei tunne Raamattua, ei usko sen jumalalliseen sanomaan ja ei sen tähden lue sitä, on hän helppo saalis eksyttäville voimille, joilla on esittää mitä laajin kirjo kaikenlaista hengellisen leiman omaavaa, mutta jolla ei kuitenkaan ole minkäänlaista todellisuuspohjaa.

Koska vihollisemme tekeytyy valkeuden enkeliksi, lähestyy hän meitä tunnettujen ja tunnustettujen henkilöiden välityksellä. Siitä johtuen puuttumiskynnyksemme on hyvin korkea, koska näillä auktoriteeteilla on niin merkittävä karisma ja kaikki heidän opetuksessaan ja olemuksessaan on ”melkein” oikeaa, ”aivan kuin” sitä, mitä odotamme ja pidämme raamatullisena. Tässä kohden vain Jumalan Henki auttaa meitä käsittämään sen hienon eron, joka merkitsee ratkaisua kuoleman ja elämän välillä. Kaikesta näennäisestä hengellisyydestään huolimatta heidän toimintansa loppujen lopuksi merkitsee:

”…kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut… …ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi…”

”…sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen…”

Totuuden rakkaus on Jumalamme silmissä niin kallis, että kaikki siitä poikkeava on kuin irstautta ja laittomuutta. Meidän tehtävämme on loppuun asti puolustaa totuutta, ja siten puuttua Hengen viisaudella ja voimalla tarvittaviin asioihin.

Jos kerran Pyhän Hengen tehtävä on kirkastaa yksinomaan Herra Jeesus Kristus, niin kuinka kaukana on jonkun ihmisen kohottaminen pakanallisesta käsityksestä ja harhaopista?

jatkuuEi kommentteja:

Lähetä kommentti

 

Sample text

Sample Text

Sample Text