Social Icons

Pages

torstai 26. lokakuuta 2017

Yksinäisyys, autio paikka!


”Ja apostolit kokoontuivat Jeesuksen tykö ja kertoivat hänelle kaikki, mitä olivat tehneet ja mitä olivat opettaneet. Niin hän sanoi heille: ’Tulkaa te yksinäisyyteen, autioon paikkaan, ja levähtäkää vähän.’ Sillä tulijoita ja menijöitä oli paljon, ja heillä ei ollut aikaa syödäkään. Ja he lähtivät venheellä autioon paikkaan, yksinäisyyteen.” (Mark.6).

Kuinka paljon ihminen hukuttaakaan mielipahaansa ja huonovointisuuttansa jatkuvaan liikkeellä oloon, jatkuvaan touhuun ja ihmismassojen kanssa askaroimiseen! Me olemme niin tottuneita jatkuvaan hälyyn ja äänekkyyteen, että suorastaan säikymme ajoittaista hiljaisuutta ja pyrimme karkottamaan sen tavalla tai toisella. On monia ihmisiä, jotka eivät osaa tehdä juuri mitään ilman että toiminnan taustalla soi jonkinlainen laite suoltaen esiin musiikkia tai yleensä jonkinlaista ääntä. Monet eivät osaa edes syödä hiljaisuudessa!

Mihin perustuu tämä piirre ihmisessä? Onko se jokaisella erilainen, vai löytyykö kaikkien kohdalla yhteisiä tekijöitä? Kirjoittajalla ei ole faktatietoa asiasta, mutta jotakin hän voi päätellä seurattuaan niin monen ihmisen elämää, omaansakin. Joku saattaa ihannoida ajatusta aivan täydellisestä hiljaisuudesta, ilman minkäänlaista äänilähdettä. Haaveena saattaa olla äänieristetty tila, johon ei tunkeudu mitään ulkopuolista ääntä, missä voisi saavuttaa täydellisen hiljentymisen. Tästä kirjoittajallakin on faktatietoa, toki peräisin vain katsotusta dokumentista. Yllätys, yllätys, tutkimusten perusteella kuuleva ihminen ei kestä täydellistä hiljaisuutta kuin muutaman hetken!

Olemme siis selvästi riippuvaisia ilman värähtelyistä, mitä erilaisimmista äänistä, mutta suojellaksemme itseämme joudumme jatkuvasti valintojen eteen. Vääränlainen kuuleminen voi viedä kuulomme, vahingoittaa koko elämäämme! Puhumme nyt lähinnä hengellisestä alueesta, joka monella tapaa käyttää hyväksensä meille annettua kykyä havaita erilaisia ääniaaltoja. Raamattu puhuu paljon kuulemisesta.

”Sillä ei ole mitään salattua, mikä ei tule ilmi, eikä kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi ja joudu päivän valoon. Katsokaa siis, miten kuulette; sillä sille, jolla on, annetaan, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, minkä hän luulee itsellään olevan.” (Luuk8).

”Tarkatkaa siis, miten kuulette…” (Raamattu Kansalle). Meidän ratkaistavamme on siis tälläkin alueella paljon! Meistä itsestämmekin riippuu hyvin paljon, enemmän kuin usein olemme halukkaita tunnustamaan!

”Sillä tulijoita ja menijöitä oli paljon, ja heillä ei ollut aikaa syödäkään.”

Eikö tämä olekin mitä elävin kuva meidänkin elämästämme, olosuhteistamme? Nämä tulijat ja menijät eivät leijaile ohitsemme kuin jonkinlaiset henkiolennot, vaan olemme tietoisia siitä, millainen melu ja häly vallitsevat ihmisjoukkojen keskellä. Kun ajattelemme Herramme ajan olosuhteita, tulee meidän nähdäkin jotakin! Ilmassa leijui jatkuva pöly, jonka lävitse kantautui mitä erilaisimpia hälyääniä, aasin mölinää ja ihmisten huutoja! Kuinka henkeä ahdistavia hetkiä joutuikaan Herramme seuraajineen kokemaan! Tämä kaikki toistuu meidän keskellämme vertauskuvallisena, tässäkin ajassa! Kaikki korviimme kantautuvat desibelit eivät niinkään vahingoita lihallisia korviamme, vaan hengellistä kuuloamme!

”Jolla on korvat, se kuulkoon.”

(Matt. 11:15, Matt.13:9 Matt. 13:43, Mark. 4:9, Luuk. 8:8, Luuk. 14:35).

Tähän kaikkeen kuulemiseen sisältyy suuri salaisuus, joka tuodaan erikoisella tavalla tietoisuuteemme Ilmestyskirjassa! Herramme puhuu selvästikin hengellisistä ulottuvuuksista, joissa meidän on suojeltava kuuloamme kaikelta vieraalta äänimaailmalta!

”Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.”

(Ilm. 2:7, Ilm. 2:11, Ilm. 2:17, Ilm. 2:29, Ilm. 3:6, Ilm. 3:13, Ilm. 3:22).


Henki selvästi antaa meidän ymmärtää millaisesta korvasta on kysymys! Tätä korvaa erityisesti ajatellen Herramme esittää meille kutsunsa:

”Tulkaa te yksinäisyyteen, autioon paikkaan, ja levähtäkää vähän.”

Herramme on siellä missä kaksi tai kolme on koolla, mutta tämän ohella Hän haluaa viedä meidät yksinäisyyteen, autioon paikkaan levähtämään!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

 

Sample text

Sample Text

Sample Text