Social Icons

Pages

tiistai 26. maaliskuuta 2019

Todellakin tapahtuu! 2


”Jos teidän keskuuteenne ilmestyy profeetta tai unennäkijä ja lupaa sinulle jonkun tunnusteon tai ihmeen, ja jos sitten todellakin tapahtuu se tunnusteko tai ihme, josta hän puhui sinulle sanoen: 'Lähtekäämme seuraamaan muita jumalia, joita te ette tunne, ja palvelkaamme niitä', niin älä kuuntele sen profeetan puhetta tai sitä unennäkijää, sillä Herra, teidän Jumalanne, ainoastaan koettelee teitä tietääksensä, rakastatteko Herraa, teidän Jumalaanne, kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne.  Seuratkaa Herraa, teidän Jumalaanne, häntä peljätkää ja pitäkää hänen käskynsä, häntä kuulkaa, häntä palvelkaa ja hänessä kiinni riippukaa.” (5.Moos.13).

Mihin perustuu suurin eksytys ja huomaamaton epäjumalien palvelus? Lukekaamme kaiken alusta:

”Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi: ’Tulkoon valkeus.’ Ja valkeus tuli. Ja Jumala näki, että valkeus oli hyvä; ja Jumala erotti valkeuden pimeydestä. Ja Jumala kutsui valkeuden päiväksi, ja pimeyden hän kutsui yöksi.” (1.Moos.1)

Näin sai alkunsa Jumalamme luomistyö, jonka kuvaus palvelee myöskin hengellistä aluetta. Juuri nyt nousevat aivan erityisellä tavalla iankaikkisuuteen asti pätevät sanat silmiemme eteen, valaisten meille erikoisesti tämän ajan olemusta:

”Jumala erotti valkeuden pimeydestä.”

Sisimmässäni aivan kuin jylisee näiden sanojen johdosta mahtava ukkonen ja silmiäni häikäisevät leimuavat salamat! Luimmehan juuri avainsanat kaikelle sille hengelliselle taistelulle, josta olemme aivan erikoisella tavalla osalliset juuri nyt, ennen kaiken täyttymystä, sadonkorjuun aikaa! ”Ja temppelistä tuli eräs toinen enkeli huutaen suurella äänellä pilvellä istuvalle: ’Lähetä sirppisi ja leikkaa, sillä leikkuuaika on tullut, ja maan elo on kypsynyt.’” (Ilm.14). Kaikki todellakin viittaa tähän tapahtumaan, jota odotetaan vavistuksella ja pelolla, vaikkakin hyvin kätketysti. Valkeuden ja pimeyden välinen taistelu on huipentumassa silmiemme edessä, mutta ennen kaikkea tätä odotamme Herran paluuta!

Kysyimme jo, mihin perustuu suurin ja petollisin eksytys hengellisellä alueella. Siihen vastaa omalla tavallaan seuraava sanankohta, joka ei puhu vääristä profeetoista, vaan jostakin vielä olennaisemmasta:

Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys! Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa.” (Matt.6).

Kuinka helppoa ja yksinkertaista onkaan kätkeä epäjumalanpalvelus kahden herran teemaan! Sen käsitti jo pimeyden valta Eedenin puutarhassa ja tämä viisaus on vain lisääntynyt vuosituhansien aikana! Kuinka vääristeltyä onkaan kaikki!:

”Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen.” (2.Kor.11).

Mikä on hyvin salaperäisellä ja kätketyllä tavalla näiden petollisten työntekijöiden ja ”valkeuden enkeleiden” sanoma? Se ei ainakaan alussa perustu suoranaiseen pimeyteen ja synkkyyteen, vaan eräänlaiseen vihollisen ”ilosanomaan”, jonka julistuksen alku oli jo Eedenin puutarhassa! Se ei suinkaan perustunut eikä koskaan tule perustumaan joihinkin pakanallisten teosten lainaamiseen ja yleisölle lukemiseen, vaan elävin kuva siitä perustuu aivan ainutlaatuiseen Jumalan Sanan tutkisteluun ja vääriin selityksiin ja näkemyksiin! Herramme erämaakoettelemus on siitä todella paljastava esimerkki vihollisen jatkuvasti lainatessa itse valitsemiaan sanankohtia!

Tässä kohden vihollinen joutui kosketuksiin miljoonien volttien jännitteen kanssa, sillä hänen vastapuolensa olikin itse Valkeus ja Sana. Kuinka ratkaisevaa elämän ja kuoleman välillä onkaan tietää kaikki, mitä Sanaan on kirjoitettu! Juuri näihin seikkoihin perustuu suurin eksytys ja Suurin Valkeus. Miettikäämme seuraavaa lainausta jumalallisena Totuutena, jonka Itse Herramme lausui teeman alla: ”On myöskin kirjoitettu!”

”Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee.’” (Matt.4).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

 

Sample text

Sample Text

Sample Text