Social Icons

Pages

torstai 4. tammikuuta 2018

Keitä me olemme?


”Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne.’ Niin he sanoivat hänelle: ’Kuka sinä olet?’ Jeesus sanoi heille: 'Juuri se, mitä minä puhunkin teille.’” (Joh.8).

Kuka on Herramme Jeesus Kristus? Miksi Hänen olemukseensa näyttää liittyvän niin paljon salaperäistä? Hän on kaikin tavoin osoittanut Persoonallisuudellansa olevansa Lihaksi Tullut Sana, mutta miksi niin monet yhä vielä esittävät kysymyksen: ”Kuka sinä olet?” Mikä estää ihmisiä kaiken jumalallisen todellisuuden keskellä näkemästä hengellistä Totuutta? Jumala Itse on heidän keskellään, mutta mihin perustuu kaikki epäselvyys ja ilmeinen salaperäisyys? Ei niinkään Itse Jumalaan, vaan ihmisen olemukseen ja perimään!

”Sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi: ’Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne, kuka Poika on, kuin Isä; eikä kukaan muu tunne, kuka Isä on, kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa.’” (Luuk.10).

Jeesuksen oma elämä todisti Hänestä ja Itse Isän todistus Hänestä oli selvääkin selvempi, koska Sana voi ainoastaan elää Sanan todeksi! Mikä sitten saa aikaan erotuksen asiassa, joka syvimmillään on tarkoitettu jokaiselle ihmiselle, koska Herramme ristinkuolema riittää jokaista sielua varten? Luimme jo edellä, että hengellinen todellisuus on salattu viisailta ja ymmärtäväisiltä, mutta kuitenkin paljastettu lapsenmielisille. Mikä on niin suurena esteenä kaiken pelastukseen liittyvän suhteen, että Herramme omien sanojen mukaan Hän ei ole löytävä paljonkaan uskoa palatessaan?

”’Minä puhun, mitä minä olen nähnyt Isäni tykönä; niin tekin teette, mitä olette kuulleet omalta isältänne.’ He vastasivat ja sanoivat hänelle: ’Aabraham on meidän isämme.’ Jeesus sanoi heille: ’Jos olisitte Aabrahamin lapsia, niin te tekisitte Aabrahamin tekoja.’” (Joh.8).

Mitä luimme aloitustekstissämme?

”’Kuka sinä olet?’ Jeesus sanoi heille: 'Juuri se, mitä minä puhunkin teille.’”

Mitä ja kenen puhetta me kuulemme tänä päivänä ja tässä hetkessä? Valtaosa eri uskonyhteisöjen jäsenistä vetoaa johonkin merkittävään henkilöön uskonnollisten kokemustensa ja uskomustensa perusteella, mutta jos heidän kuulemansa ja omaksumansa asiat eivät perustu alkuperäiseen ja aitoon Jumalan Sanaan, niin ketä ja mitä he todellisuudessa kuulevat?

”’Minä puhun, mitä minä olen nähnyt Isäni tykönä; niin tekin teette, mitä olette kuulleet omalta isältänne.’”

Herramme ilmiselvästi romutti aikansa oppineiden luottamuksen Aabrahamiin isänään, koska koko heidän elämänsä ja tekonsa todistivat aivan vastakkaisesta innoituksen lähteestä! Mikä ja kuka innoittaa meitä elämässämme, teoissamme ja puheissamme? Ketä ja mitä me todellisuudessa kuulemme, kuuntelemme ja kenen ajatuksia tuomme julki niin puheillamme kuin asenteillamme? Meidänkin puheemme joko todistavat kuka Herramme Jeesus Kristus on, tai sitten antavat Hänestä ja Hänen Persoonastansa täysin väärän kuvan!

Onko Isä todella meidän Jumalamme, vai todistaako elämämme toisenlaisesta isyydestä? Keitä ja mitä me olemme? Meidän omat sanamme ja asenteemme tekevät meistä joko aitoja jumalanlapsia tai sitten…

Jos todella olemme Herran omia ja annamme Hänestä oikean todistuksen, näkee Isä meidät vain Poikansa lävitse! Voitaisiinko Iankaikkista Elämää kuvata sen paremmin!

”Jos Jumala olisi teidän Isänne, niin te rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut; en minä ole itsestäni tullut, vaan hän on minut lähettänyt. Minkätähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sentähden, että te ette kärsi kuulla minun sanaani.”

”’Kuka sinä olet?’ Jeesus sanoi heille: 'Juuri se, mitä minä puhunkin teille.’”

”Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi.”

 Ei ole siis ollenkaan samantekevää mitä suumme puhuu! Herraamme voimme siis ymmärtää vain Hänen puheensa, Hänen Sanansa kautta, ja siten vapaudumme kuulemasta vääriä ”innoituksen lähteitä!”

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

 

Sample text

Sample Text

Sample Text