Social Icons

Pages

torstai 2. huhtikuuta 2015

Lempeä uskovainen


 
”Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa! Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa; mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää, niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne.” (Fil.4).

Millainen on siis todellinen uskovainen? Hänet erottaa muista ihmisistä todella helposti! Hänen lempeytensä on kaikkien hänet tuntevien ihmisten tiedossa! Miksikähän tästä aiheesta on aina ollut niin vaikea kirjoittaa ilman pelkoa pilkkaavista asenteista? Kuitenkin Jumalan silmissä tämä asia on todella kallis, koska se kertoo lähimmäisillemme nimenomaan Hänen ominaisuuksistansa, joiden Hän haluaa tulevan julki meissäkin!

”…vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis.” (1.Piet.3).

Yli kaiken tulee meidän varjella sisimpäämme, sillä sieltä elämä lähtee! Nämä asiat eivät korjaannu nykyaikaisella metodilla, joka tarkoittaa uskomusta siihen, etteivät ne ole enää tärkeitä, jos emme ajattele niitä ja lue niistä Jumalan Pyhästä Sanasta. Jos todella rakastamme Herraamme koko sydämestämme, koko mielestämme ja koko voimastamme, saa se meidät ajattelemaan kokonaisvaltaisesti Häntä miellyttäviä asioita. Koko voimastamme!

Kuinka paljon käytämme voimavarojamme ollaksemme mukautumatta tämän maailmanajan mukaan? Joskus epäilen joidenkin kyllästyvän kirjoituksiini liian masentavina, mutta jokin sisimmässäni päinvastoin vakuuttaa, että juuri näiden minulle suorastaan saneltujen tekstien johdosta jokainen lukija voi siirtyä lähemmäksi todellista onnellisuuttaan ja iloaan Herrassa!

”Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa! Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä.”

Kaikki ympärillämme pyrkii tässä ajassa vakuuttamaan meille, ettei Herraa ole enää olemassakaan, eikä meidän siitä syystä tarvitse olla huolissamme hengellisestä tilastamme. Yhä useampien mielestä olemme vain tekemisissä aikanaan kehitellyn uskonnollisen liikkeen kanssa, joka nyt kaikin tieteen keinoin on todistettu vanhanaikaiseksi ja epäuskottavaksi. Juuri tämän tulisi todistaa meille entistä suuremmalla voimalla Sanan puolesta, sillä juuri tällainen aika meille ennustettiin jo vuosituhansia sitten! Herra joutuu piiloutumaan kaiken pilkan keskeltä sellaisille alueille, mistä voimme löytää Hänet vain kokonaisvaltaisella antaumuksella, etsien Häntä koko sydämestämme ja koko mielestämme ja koko voimastamme! Herra on lähellä!


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

 

Sample text

Sample Text

Sample Text