Social Icons

Pages

torstai 18. lokakuuta 2018

Ikuisesti Sama!


”Älkää olko vaelluksessanne ahneita; tyytykää siihen, mitä teillä on; sillä hän itse on sanonut: ’En minä sinua hylkää enkä sinua jätä’; niin että me turvallisin mielin sanomme: ’Herra on minun auttajani, en minä pelkää; mitä voi ihminen minulle tehdä?’ Muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa; katsokaa, kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt, ja seuratkaa heidän uskoansa. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Älkää antako monenlaisten ja vieraiden oppien itseänne vietellä; sillä on hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta eikä ruuista, joista ne, jotka niitä menoja ovat noudattaneet, eivät ole mitään hyötyneet.” (Hebr.13).

Olen elämäni aikana tuskin lainannut jotakin toista raamatunkohtaa niin paljon kuin:

”Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti.”

Yhdeksän sanaa, jotka aivan erikoisella tavalla sisältävät ja julkituovat pelastuksemme ytimen! Tähän yhteyteen on pakko lainata myöskin Herramme omia sanoja:

”Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta. Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne.’ Niin he sanoivat hänelle: ’Kuka sinä olet?’ Jeesus sanoi heille: ’Juuri se, mitä minä puhunkin teille.’” (Joh.8).

Mikä on uskovaisen perusongelma, tai ainakin yksi niistä? Hän lukee tiettyjä kohtia mieltymyksensä mukaisesti, mutta ei pane tarpeellisessa määrin merkille kaikkea sitä, mitä sanotaan tietyn kohdan edellä ja sen jäljessä! Siksi on mahdollista ja itsestään selvääkin, että Herrallemme esitetään kaikesta Hänen ilmoituksestansa ja teoistansa huolimatta kysymys: ”Kuka sinä olet?” Kirjoitamme sanan ”sinä” tarkoituksella pienellä kirjaimella, koska ihmiset kohokohtamme luettuaan ovat antaneet ”monenlaisten ja vieraiden oppien vietellä itsensä, niin etteivät he lainkaan käsitä kaikista ihmeistä ja merkeistä huolimatta olevansa tekemisissä Persoonan kanssa, jonka yhteydessä voidaan kirjoittaa ja puhutella vain suurilla kirjaimilla!

”Jeesus sanoi heille: ’Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi, olen minä ollut.’ Silloin he poimivat kiviä heittääksensä häntä niillä; mutta Jeesus lymysi ja lähti pyhäköstä.” (Joh.8).

Miksi jo tuona aikana niin raju ja väkivaltainen reaktio todella hurskaiden henkilöiden taholta? Hän, Joka on Ikuinen, käytti samoja sanoja kuin millä Hän aikanaan teki itsensä tunnetuksi Moosekselle palavassa pensaassa:

”Mooses sanoi Jumalalle: ’Katso, kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille: 'Teidän isienne Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne', ja kun he kysyvät minulta: 'Mikä hänen nimensä on?' niin mitä minä heille vastaan?’ Jumala vastasi Moosekselle: ’Minä olen se, joka minä olen." Ja hän sanoi vielä: ’Sano israelilaisille näin: 'Minä olen' lähetti minut teidän luoksenne’.” (2.Moos.3).

Mitä kertovat meille nämä sanankohdat, jotka ovat niin ajallisesti, mutta ei jumalallisesti kaukana toisistaan?

”Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne.”

Mitä muuta Hän on sanonut ja mitä muuta Hänestä sanotaan?:

”…sillä hän itse on sanonut: ’En minä sinua hylkää enkä sinua jätä’…”

Mikä on se Nimi, johon perustuu koko olemassaolomme ja uskomme:

”…niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne. Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut.' Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.” (Apt.4).

Mikä tämän lausumisen aikana sai väkijoukot vakuuttuneiksi? Se, mitä sanotaan seuraavissa jakeissa:

”Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät; ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa.”

Tarvitsemme siis henkilöitä, jotka ovat olleet ja ovat Jeesuksen kanssa, eivätkä enää kysele: ”Kuka sinä olet?”

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

 

Sample text

Sample Text

Sample Text