Social Icons

Pages

perjantai 19. lokakuuta 2018

Ikuisesti Sama! 2


”Älkää olko vaelluksessanne ahneita; tyytykää siihen, mitä teillä on; sillä hän itse on sanonut: ’En minä sinua hylkää enkä sinua jätä’; niin että me turvallisin mielin sanomme: ’Herra on minun auttajani, en minä pelkää; mitä voi ihminen minulle tehdä?’ Muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa; katsokaa, kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt, ja seuratkaa heidän uskoansa. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Älkää antako monenlaisten ja vieraiden oppien itseänne vietellä; sillä on hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta eikä ruuista, joista ne, jotka niitä menoja ovat noudattaneet, eivät ole mitään hyötyneet.” (Hebr.13).

Miksi me yksilöinä ja hengellisinä yhteisöinä emme Jumalamme odottamalla tavalla koe todeksi, juuri nyt ja tässä ajassa, kaikkea Hänen meille lahjoittamaansa ja tarjoamaansa? Me olemme aina lainanneet ja lainaamme edelleenkin noita yhdeksää sanaa suurella mielihyvällä:

”Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti.”

Käsitämmekö kuitenkaan mitä ne merkitsevät ja mitä niiden sisältö aivan todellisuuttakin todellisempana tuo eteemme maailman historian suurimpana ja merkittävimpänä haasteena? Tämä haaste haluaa vetää ja sulkea meidät sisällensä ikiaikojen Totuutena ja ainoana mahdollisuutena tulla ja olla osallisena Jumalan Lapseuteen ja Elämään Hänen kanssansa iankaikkisena olemuksena. Tämä maailma omalla tavallaan muuttuu koko ajan ja me ihmisinä muutumme ja muutamme mieltämme, joskin Saarnaajan julkituomalla muuttumattomuudella, eli olemalla eräänlaisia tuuliviirejä loputtoman mielihyvän etsimisen ilmavirtauksissa! Olisikohan olemassa jotakin vaihtelevaisempaa kuin ihmisen omavaltainen ja tyytymätön, Adamilta ja Eevalta peritty mieli?

Ensimmäisellä ihmisellä oli kaikki tarvittava ja enemmänkin, suoranainen ylenpalttisuus, mutta siitä huolimatta hän kaipasi tyytymättömyydessänsä juuri sitä, mikä häneltä oli kielletty hänelle vahingollisena! Tämä tuo meidät lainauksemme merkittävään varoitukseen:

”Älkää antako monenlaisten ja vieraiden oppien itseänne vietellä; sillä on hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta eikä ruuista, joista ne, jotka niitä menoja ovat noudattaneet, eivät ole mitään hyötyneet.”

Vasta ajan rajan tuolla puolen tulemme käsittämään, miksi Jumalamme salli ensimmäisen harhaopettajan, valheen isän, astua Eevan eteen näkemyksinensä ja opetuksinensa, jotka eivät perustuneet suureen sanatulvaan, vaan vain yhden Jumalan esittämän ajatuksen epäilemiseen! Vain muutama sana, ja esi-isämme astuivat suuren ja erottavan kuilun ylitse. Tästä on sitten seurauksena kaikki ihmistä kohdannut ja kohtaava ajallisuus ja kuolema! Vain yhden kohdan rikkominen, epäileminen! Pankaamme merkille, että on eräs, joka on sama tässä ajassa, huom., tässä ajassa!

”Minkätähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sentähden, että te ette kärsi kuulla minun sanaani. Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä. Mutta minua te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden.” (Joh.8).

Tässäkin ajassa meidän on ratkaistava kahden toisistaan täydellisesti eroavan voiman välillä. Murhan siemen on jo yhden Jumalan Sanan epäilemisessä ja rikkomisessa! Ihmiskunnan suurin onnettomuus on väärän totuuden, eli valheen uskomisessa ja noudattamisessa. Kuinka häpeällistä onkaan antaa itsensä tulla vietellyksi ja petetyksi Eevan lailla!:

”Älkää antako monenlaisten ja vieraiden oppien itseänne vietellä; sillä on hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta eikä ruuista, joista ne, jotka niitä menoja ovat noudattaneet, eivät ole mitään hyötyneet.”

On vain Yksi, joka on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti! Siksi on totta kaikki mitä Hänen suustansa lähtee:

”Minkätähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sentähden, että te ette kärsi kuulla minun sanaani. Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä. Mutta minua te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden.” (Joh.8).

Olisikohan tässä syy siihen, miksi kaikesta huolimatta niin moni esittää Hänelle kysymyksen:

”Kuka sinä olet?”

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

 

Sample text

Sample Text

Sample Text