Social Icons

Pages

maanantai 24. kesäkuuta 2019

Eikä siihen enempää lisännyt! 2


”Nämä sanat Herra puhui koko teidän seurakunnallenne vuorelta, tulen ja synkkien pilvien keskeltä, suurella äänellä, eikä siihen enempää lisännyt. Ja hän kirjoitti ne kahteen kivitauluun ja antoi ne minulle.” (5.Moos.5).

”…eikä siihen enempää lisännyt.”

Mistä johtuu suurin osa ns. seurakunnallisista ongelmista? Mitä kirjoittaa Hengen johdatuksessa veljemme Johannes?:

”Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden; mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.” (Joh.20).

Mihin tulisi tämän todistuksen kohdalla mielemme kiinnittyä, mitkä ovat avainsanat oikean ymmärryksen saamiseksi?

”…kirjoitettu Tähän Kirjaan…, …mutta nämä ovat kirjoitetut…”

Mitä sanoo Johannes myöskin?:

”Tämä on se opetuslapsi, joka todistaa näistä ja on nämä kirjoittanut; ja me tiedämme, että hänen todistuksensa on tosi. On paljon muutakin, mitä Jeesus teki; ja jos se kohta kohdalta kirjoitettaisiin, luulen, etteivät koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa.” (Joh.21).

Mihin siis perustuu ongelmamme? Mihin se on aina perustunut? Ei osata erottaa sitä, mitä Kirjaan on aivan määrättyä tarkoitusta varten kirjoitettu, siitä, mitä ei ole kirjoitettu Tähän Kirjaan! Mihin perustuu valtaosa ihmisten hengellisistä ponnisteluista? Mistä kertoo se, mitä silmiemme eteen ja kuultavaksemme tuodaan median välityksellä? Ihminen on selvästikin ottanut tehtäväksensä täyttää koko maailma mitä erilaisimmilla kirjoilla. Tämä ei sinänsä ole paha asia, jos vain mielessä säilyy jumalallinen näkökulma:

”…kirjoitettu Tähän Kirjaan…, …mutta nämä ovat kirjoitetut…”

Mikä tässä kaikessa on niin ratkaisevaa? Miksi meille on annettu Tämä Kirja, Raamattu, kaiken muun kirjoitetun ohella, ilman että siihen olisi lisätty mitään:

”…eikä siihen enempää lisännyt.”

Lukekaamme todella tarkoin, mitä Johannes tuo julki lainauksessamme:

”…mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.”

On siis elämän ja kuoleman välinen ero sen välillä, mitä Kirjaan on kirjoitettu ilman mitään lisäyksiä tai poisottamisia, ja sen välillä, mitä ihminen laatii viisaudessansa selvästikin ilman mitään rajoja, lisäten maallista filosofiaansa kulloisenkin mielijohteen mukaisesti!

Mihin vielä tulisi mielemme kiinnittyä?:

”On paljon muutakin, mitä Jeesus teki…”

Jumala armahtakoon meitä, jotka emme selvästikään kykene erottamaan toisistaan sitä mitä ihminen tekee ja mitä Jeesus tekee! Maailma ei totisestikaan ole täynnä kirjoituksia siitä, mitä Jeesus on tehnyt ja tekee, vaan siitä, mitä ihminen on nähnyt hyväksi tehdä! Kuka on saanut ja saa kiitoksen ja kunnian? Kuningas Saul aikanaan laati itsellensä muistomerkin, mikä on esikuva kaikelle inhimilliselle palvonnalle!

Vielä tänä päivänä pätee veljemme Paavalin julkituoma totuus!:

”Mikä Apollos sitten on? Ja mikä Paavali on? Palvelijoita, joiden kautta te olette tulleet uskoviksi, palvelijoita sen kykynsä mukaan, minkä Herra on heille kullekin antanut. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa. Mutta istuttaja ja kastelija ovat yhtä; kuitenkin on kumpikin saava oman palkkansa oman työnsä mukaan. Sillä me olemme Jumalan työtovereita; te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus.” (1.Kor.3).

Mitä sanotaan vielä tässä yhteydessä?:

”Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus.”

Eikä tähän ole mitään lisäämistä!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

 

Sample text

Sample Text

Sample Text