Social Icons

Pages

sunnuntai 21. heinäkuuta 2019

Ihaninta ihmisessä… seurakunnassa… 4


”Mutta Paavalin odottaessa heitä Ateenassa hänen henkensä hänessä kiivastui, kun hän näki, että kaupunki oli täynnä epäjumalankuvia. Niin hän keskusteli synagoogassa juutalaisten ja jumalaapelkääväisten kanssa ja torilla joka päivä niiden kanssa, joita hän siellä tapasi.” (Apt.17).

Kirjoitimme viimeksi mukavuudesta, jonka totesimme olevan melko vieras ajatus aidossa kristillisessä elämässä. Nyt jo parin päivän ajan on mielessäni toistunut sanan ”mukava” ohella sana ”mieluisa”, joka esiintyy Jesajan kirjassa inhimillisen ja pakanallisen toivotuksen yhteydessä. Mitä sanoo tässä yhteydessä veljemme Paavali selvästikin sydämensä tuskassa kaiken näkemänsä ja kokemansa keskellä?

”Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu. Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija. Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista; enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut.” (Gal.1).

Silmiemme edessä on päivittäin kaksi eri todistusta, kaksi eri kirjoitusta, pääsääntöisesti kaksissa eri tauluissa, ja meidän elämämme tärkein päätös perustuu siihen, kumpaan niistä rakastumme, kumman mukaan tahdomme elämämme kulkevan! Meidän on ratkaistava aidon ja todellisen Evankeliumin ja ”toisen evankeliumin” välillä. Tämä ratkaisu ei juurikaan ole tekemisissä mukavuuden kanssa - ainoastaan ”sen toisen” opetukseen ja esittämiin asioihin sisältyy mitä houkuttelevin menestysteologia, mukavuusteologia. Ratkaisu on itse kunkin tehtävissä erilaisten päätelmien tekemisellä! Kummassakin tapauksessa ”ihmismielinen mukavuus” on vain näennäinen, petollinen tekijä! Yhä vielä pätee Sanan Totuus näistä kahdesta eri mahdollisuudesta!:

”Sentähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille; sillä tämä on laki ja profeetat. Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.” (Matt.7).

Emmekö juuri nyt elä ajassa, jossa kaikki mukavuus näyttää kaikkoavan edestämme ja seuraava toivomus tai suoranainen käsky kaikuu entistä voimakkaampana ja mieluisuutta etsivänä?

”Mene siis nyt ja kirjoita se tauluun heidän läsnäollessaan ja piirrä se kirjaan, että se säilyisi tuleviin aikoihin, ainiaan, iankaikkisesti. Sillä he ovat niskoitteleva kansa, ovat vilpillisiä lapsia, lapsia, jotka eivät tahdo kuulla Herran lakia, jotka sanovat näkijöille: ’Älkää nähkö’, ja ennustajille: ’Älkää ennustako meille tosia, puhukaa meille mieluisia, ennustakaa silmänlumeita. Poiketkaa tieltä, väistykää polulta; viekää pois silmistämme Israelin Pyhä.’” (Jes.30).

Ketä meidän siis tulee miellyttää, milloin puhua kestävää ja aitoa totuutta?

”Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat. Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka.” (Ef.4).

”Anna sydämesi, poikani, minulle, ja olkoot minun tieni sinun silmissäsi mieluiset.” (Snl.23).

Ja ennen kaikkea:

”Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis, ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia.” (1.Piet.2).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

 

Sample text

Sample Text

Sample Text